• Slide image three
  • Slide image three
PDF Drukuj Email

Władze Związku Kynologicznego w Polsce O/Grudziądz


 

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU GRUDZIĄDZ

Przewodniczący Oddziału
Izabela Frączek


Z-ca Przew. ds. Hodowlanych
Grażyna Wojtkowiak


Z-ca Przew. ds. Organizacyjnych
Krzysztof Kradziecki


Sekretarz Oddziału
Halina Wach

Skarbnik Oddziału
Grzegorz Błaszczyk

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Magdalena Czekalska
Barbara Księżopolska 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodnicząca


Z-ca Przewodniczącej
Milena Becker

Sekretarz
Marzena Nałęcz 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący
Przemysław Falkowski

Z-ca Przewodniczącego
Magdalena Gostkowska

Sekretarz
Danuta Gerke


Członkowie
Justyna Nelke