• Slide image three
 • Slide image three

Menu witryny

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

LogowaniePDF Drukuj Email

PRZERWA URLOPOWA

Informujemy, e w dniach od 10 lipca do 25 lipca 2017r. Oddzia nasz bdzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej.

W sprawach pilnych kontakt 606-671-534.


W zwizku z pojawieniem si na polskim rynku mikrochipw z kodem pocztkowym 900, Gwna Komisja Hodowlana ZKwP zwraca si z prob, aby hodowcy weryfikowali u lekarzy weterynarii numer mikrochipu przed zachipowaniem.

Zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez ISO oraz ICAR, chipy z kodem 900 nie powinny pojawi si w polskiej dystrybucji. S to mikrochipy, ktrym nie nadano unikatowego kodu producenta przez Midzynarodowy Instytut d.s. Rejestracji Zwierzt ICAR w Rzymie Chipy te pochodz z Chin lub Taiwanu i nie pozwalaj na jednoznaczne okrelenie kraju pochodzenia zwierzcia poddanego elektronicznej identyfikacji, chipy z kodem 900 mog powodowa problemy dla psw eksportowanych - przy rejestrowaniu psa zagranic w narodowej organizacji kynologicznej.

Mikrochipy w Polsce powinny zaczyna si od numeru 616.Ranking wystawowy za 2015r.

Kolejno wedug liczby zdobytych punktw, zgoszono 10 psw.

miejsce 1. DOUBTLESS ONLY ONE Xilander - 1630 pkt.

 • cocker spaniel angielski - suka
  hod. i w. Anita Sdzicka,

miejsce 2. BASTET PRINCESS OF Burudika - 1097 pkt.

 • basenji- suka
  w. Magdalena Hausman,

miejsce 3. E-WOJTEK JR Bagatela Z Doliny Wieprza - 965 pkt.

 • owczarek belgijski - pies
  w. Ewa Romaniuk,

miejsce 4. ROCK STAR Xilander - 672 pkt

 • cocker spaniel angielski - pies
  hod. i w. Anita Sdzicka,

miejsce 5. CALYPSO Diamond Passion - 661 pkt.

 • yorkshire terrier - pies
  w. Adrianna Adamowicz,

miejsce 6. SHE`S A MAGICIAN Xilander - 620 pkt.

 • cocker spaniel angielski - suka
  hod. i w. Anita Sdzicka,

miejsce 7. SO EXIGE Xilander - 372 pkt.

 • cocker spaniel angielski - suka
  hod. i w. Anita Sdzicka,

miejsce 8. GRAF GORDON Kontradomino - 334 pkt.

 • dalmatyczyk - pies
  w. Kamila Szkudlarek,

miejsce 9. DESERT LIONESS Xilander - 330 pkt.

 • cocker spaniel angielski - suka
  hod. i w. Anita Sdzicka,

miejsce 10. BORIS MEDVEDI Smecka - 230 pkt.

 • clumber spaniel - pies
  w. Jarosaw Marciniak,

miejsce 11. VOLENS NOLENS Kaprys Rejenta - 124 pkt.

 • clumber spaniel - pies
  w. Jarosaw Marciniak.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM RANKINGU SERDECZNIE GRATULUJEMY !

Nagrody za zdobycie pierwszych 4 miejsc zostan wrczone przed konkurencjami finaowymi na wystawie w dniu 16.04.2016r.


Komunikaty Zarzdu Oddziau:

 1. od 01.01.2016 r. obowizkowe badania DNA rodzicw oraz szczenit z przypadkowych kry, miotw uznanych warunkowo,
 2. od 01.01.2016r. psy z citymi uszami i/lub ogonami nie bd miay moliwoci dokoczenia rozpocztych Championatw,
 3. uchwalono tytu Zwycizca Weteran, ktry moe by przyznany psu i suce. Stosowne poprawki zostay zamieszczone w Regulaminie Wystaw Psw Rasowych.

Zarzd Oddziau przypomina o przestrzeganiu Regulaminu Hodowli Psw Rasowych. Waciciel reproduktora ma obowizek bezporednio po kryciu potwierdzi ten fakt na Karcie Krycia, a jej odcinek zoy w swoim macierzystym Oddziale w cigu 14 dni (Regulamin Hodowli Psw Rasowych pkt. VII 17 ppkt 2e). Przy kryciu powinien posiada rodowd psa z wbitymi aktualnymi uprawnieniami hodowlanymi. Waciciel suki na krycie powinien uda si z oryginaem rodowodu z wbitymi uprawnieniami oraz po kryciu powinien uzyska od waciciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia (Regulamin Hodowli Psw Rasowych pkt. VI 16 ppkt 2e).
O urodzeniu si szczenit powinien zawiadomi Oddzia (Kierownika Sekcji) do dwch tygodni od dnia urodzenia szczenit.


Zatwierdzono wysoko skadki czonkowskiej na 2016 rok w wysokoci 70 z.


UWAGA !


Zarzd Oddziau przypomina wszystkim czonkom Oddziau o uregulowaniu skadki czonkowskiej za 2015 r. w kwocie 70 z.
Zaleg skadk za 2015 r. naley uregulowa do dnia31.01.2016.


Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - czonkostwo ustaje w przypadku nieopacenia skadki za rok biecy do koca danego roku.
Skadki mona opaca w kasie oddziau lub na konto:

konto oddziau Bank BG 81 2030 0045 1110 0000 0187 2590 .


18.02.2015

Zarzd Gwny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.2015r. podj uchwa o wstrzymaniu, jako OBOWIZKOWE bada DNA do czasu dopracowania procedur zwizanych z pobraniem materiau i ich badaniem.

Nadal badania DNA mog by przeprowadzane w Oddziaach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w ycie z dniem opublikowania i jest wana do odwoania.


19.02.2015

Po posiedzeniu plenarnym ZG ZKwP na nastpny dzie tj. w dniu 19 lutego odbyo si zebranie Zarzdu Oddziau w Biaymstoku. Zostaa na nim podjta decyzja o zawieszeniu w prawach czonka p. J. Rostkowskiego - waciciela hodowli o przydomku ?Z Kwitncej Magnolii?, na temat, ktrej ukaza si reporta, wyemitowany w TVN Uwaga, ukazujcy skandaliczne warunki przetrzymywania psw w tej hodowli. Sprawa p. J. Rostkowskiego zostaa skierowana w trybie pilnym do rzecznika dyscyplinarnego przy Gwnym Sdzie Koleeskim.

Zarzd Gwny ZKwP zobowiza wadze Oddziau w Biaymstoku, jak rwnie pozostaych oddziaw ZKwP do przeprowadzenia w najbliszym czasie kontroli w zarejestrowanych na ich terenie hodowlach psw ? zwaszcza przede wszystkim z uwzgldnieniem duych hodowli z wieloma rasami.

Zarzd Gwny ZKwP


Badanie profilu DNA

Zarzd Gwny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podj decyzj o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego - badania profilu DNA oraz pochodzenia psw na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdzi procedury / zaczniki: nr 14, 14a.

Zacznik nr 14 do Regulaminu Hodowli Psw Rasowych (plik PDF) - do pobrania >

Zacznik nr 14a do Regulaminu Hodowli Psw Rasowych (plik PDF) - do pobrania >


INFORMACJA DLA WACICIELA PSA/SUKI

Opat za badania w kwocie 129,15 z (sownie: sto dwadziecia dziewi zotych 15/100) waciciel psa uiszcza bezporednio na konto laboratorium:

Instytut Zootechniki PIB - 32-083 Balice, ul. Krakowska 1

Nr rachunku bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740

W dniu pobrania materiau dowd wpaty za badania naley mie ze sob. W przeciwnym wypadku materia nie zostanie pobrany.

Uwagi:

Badania DNA za porednictwem oddziaw ZKwP s dostpne dla wszystkich psw/suk zarejestrowanych w ZKwP i posiadajcych rodowd, bez wzgldu na wiek oraz status hodowlany.

Psy/suki posiadajce certyfikat ? ustalony profil DNA z laboratorium zrzeszonego w ISAG - waciciele proszeni s o przekazanie kopii certyfikatu celem wprowadzenia danych do bazy.

Opata za kwalifikacj hodowlan wynosi 15 z (sownie: pitnacie zotych 00/100) ? patna w Oddziale lub na rachunek bankowy Oddziau.


 
PDF Drukuj Email

Podano proponowan obsad sdziowsk

 
PDF Drukuj Email

Spotkanie w kinie Helios

Zwizek Kynologiczny w Grudzidzu zosta zaproszony do kina Helios wraz ze swymi pupilami na premier filmu Bella i Sebastian. Kady z hodowcw przedstawi swojego psa i krtki zarys o rasie. Rado dzieci bya przeogromna. Pyta byo mnstwo. Najwiksz rado sprawio dzieciom to, e mogy pogaska i przytula si do pieskw.


 
PDF Drukuj Email

ZMIANA CENNIKA

Informujemy, e z dniem 01.09.2014r. wzrosa cena za wyrobienie rodowodu krajowego i eksportowego.

Rodowd krajowy 60z

Rodowd eksportowy 120z


PRZERWA URLOPOWA
 
Kontakt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 16 grudnia 2012 10:24

Kontakt
Zwizek Kynologiczny w Polsce
Oddzia w Grudzidzu


ul. Moniuszki 19
skr. poczt. 5
86- 301 Grudzidz


tel/fax (056) 46-26-412

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

nr konta oddziau Bank BG 81 2030 0045 1110 0000 0187 2590


Kontakt do administratora strony: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZMIANA CZASU URZDOWANIA!!!


Godziny urzdowania

Poniedziaek 15:00 - 18:00 (sekcje, biuro, kasa)
Wtorek 09.00 - 11.00 (biuro, kasa)

Poprawiony: środa, 03 lutego 2016 13:32